Bedrift

Majorstuklinikken kan tilby lønnsomme og anerkjente helsetjenester for å forebygge muskel og skjelettplager til din bedrift.  Tjenestene omfatter: kartlegging,undersøkelse, behandling, treningsveiledning.

Behandling

Bedriften kan velge mellom to løsninger: De ansatte kan komme til vår klinikk på Majorstua, eller så kommer en ansatt fra oss til dere.

  1. Klinikkavtale: Har dere avtale med Majorstuklinikken vil dine ansatte bli prioritert for akutte timer. Klinikken har kiropraktor, osteopat, fysioterapeut og idrettsfysiolog.
  2. Behandling ved bedriften: Her vil en ansatt ta med seg en behandlingsbenk og behandlingen vil foregå på ett rom ved deres bedrift. Fysioterapeut og Kiropraktor har frem til nå vært mest brukt.

Ved begge tilfeller vil de ansatte få rask tilgang til utredning og behandling, som ofte betyr rask retur til normal arbeidsevne.

Rask retur

  • Forskning viser at ved tidlig intervesjon kan man med behandling redusere sykefraværet med 35% ( Wright et al 2005)
  • Muskel og skjelettplager er i dag den hyppigste årsaken til sykefravær (40%), og høyest uførepensjon (30%) (FORMI).
  • 1/3 av yrkesaktive svarer at de er ganske eller svært plaget av muskel og skjelettplager (SSB).
  • 40-60% tilskrives jobben.

Majorstuklinikken ønsker å hjelpe deg og din bedrift til å øke de ansattes generelle helse gjennom råd og veiledning og tilpasset behandling. Våre tjenester begrenser seg ikke til å kun å gjelde nerve, muskel og skjelettlidelser, men også andre faktorer som kan være med å påvirke kroppen. Dette innebærer kartlegging av både  fysiologiske og psykosiale faktorer. Råd og tjenester vi gir er forskningsbaserte, konkrete og lønsomme tiltak for å møte den enkeltes behov på arbeidsplassen.