Helseforsikring

Helseforsikring eller behandlingsforsikring har blitt mer vanlig de siste årene. Ofte ønsker bedrifter å tegne avtaler som sikrer de ansatte rask undersøkelse og behandling. I dag regner man at omtrent 400.000 nordmenn har helseforsikring (FNO).

Helseforsikring eller behandlingsforsikting dekker undersøkelse av kiropraktor, fysioterapeut, legespesialist. Den dekker også billeddiagnostisk utredning som MR, røntgen, CT om nødvendig. Forsikringen sikrer rask undersøkelse og behandling ved sykdom.

Du kan benytte din helseforsikring hos Majorstuklinikken. Vi samarbeider med alle de store aktørene som levere denne type forsikring.

 

tryggjensidige if storebrandsparebank1 vertikal-helse