Hodepine

Det finnes forskjellige typer hodepine. Den vanligste er spenningshodepine eller cervikogen hodepine. Vanlige symptomer på hodepine vil svære smerter på baksiden av hodet (occipitalt) eller på sidene ved tinningen (temporalt) eller bak pannen og øynene.

Graziella
Graziella

Migrene er en annen form for hodepine

Migrene er en annen form for hodepine har to forskjellige undertyper; med og uten aura. Har man migrene med aura, vil man gjerne få andre plager i tillegg til hodepinen som synsforstyrrelser og kvalme. Disse kan gjerne komme i forkant til migrene-anfallet.

Hva som forårsaker migrene

Man er fortsatt usikker på hva som forårsaker migrene, men man vet i dag at dette er en komplisert kombinasjon av en rekke arvelige forhold og miljøfaktorer. Forklaringen bak ett migreneanfall hvorfor en får en får et migraneanfall ligger i noen biokjemiske prosesser som har med reguleringen av blodtilførsel til hjernen. Hvordan en episode trigges handler ofte om stress som igjen medfører anspent nakke.

Vår kiropraktor har jobbet med hodepinespesialist og nevrolog Monica Drottning og hodepinespesialist Inge Monstad.

Se hva kundene sier: