Idrettsfysiolog

Fra tid til annen opplever man stagnasjon eller tilbakegang under trening og konkurranser. Ofte må man gjøre endringer m.h.p. det eksisterende treningsopplegget. Typiske symptomer på overtrening/feil-trening/overbelastning/for høy totalbelastning er:

 • Uforklarlig stivhets- og sårhetsfølelse i skjelettmuskulaturen.
 • Unormalt tidlig følelse av å bli stiv. Melkesyrefølelse i muskulaturen, f. eks når du går trapper.
 • Unormalt tidlig melkesyrefølelse generelt i de store muskelgruppene, eller i mindre mer spesifikk muskulatur (på lavere intensitet enn normalt).
 • Problemer med å få opp farten. Manglende evne til å skape og holde marsjfart under konkurranse.
 • Relativt store dagsformvariasjoner. Generelt dårlig følelse under trening, men med enkeltdager med uforklarlig bedre dagsform. Langt mellom oppturene.
 • Unormalt høy arbeids- og hvilepuls.
 • Generelt høyere laktat på alle treningsbelastninger, men mer uthalt på moderat til høy treningsintensitet.
 • Generelt nedsatt almenntilstand. Følelse av lite overskudd.
 • Relativt store prestasjonssvigninger.
 • Viktig å avklare alle andre mulige årsaker til prestasjonssvikten, v. hj. a. blodprøver, EKG mm., slik at annen alvorlig sykdom blir utelukket.
 • Hos oss gjennomgår du en muskulærundersøkelse hos fysioterapeut for deretter å bli satt opp til endelig vurdering av fysiolog/lege som avgjør den videre utredning og behandling.

Pasienten gjennomgår en rekke undersøkelser:

 • Med Omegawave-teknologien undersøker og diagnostiserer vi hva som er årsaken til pasientens prestasjonssvikt.
 • Fysisk undersøkelse av skjelettmuskulaturen, hvor fysioterapeuten/legen utreder den aktuelle muskulaturens karakteristika og tilstand.
 • Blodprøver om de ikke har blitt tatt på forhånd.
 • Laktatprofil.
 • Lungespirometri.
 • Hvile- og arbeids-EKG.
 • Pasienter som oppfyller diagnosekriteriene blir satt på et individuelt tilpasset behandlingsprogram, der pasienten skal «trene seg frisk». Parallelt med frisktreningen vil pasienten gjennomføre behandling hos fysioterapeut hvor den aktuelle muskulære behandlingen blir utført.
 • Det kan også være aktuelt, i mer alvorlige tilfeller, å gjennomføre injeksjonsbehandling.