Korsryggsmerter

Til enhver tid opplever 10-15% av Norges befolkning smerter i korsrygg. Som regel er korsryggsmerter helt ufarlig og mange blir raskt bedre. Tilbakefall er nokså vanlig. Årsakene til dette er mange og kiropraktoren vil ofte kunne gi deg råd og veiledning for å forhindre tilbakefall. 

KorsryggMusklene i korsryggen kan bli «slitne» over tid og til slutt vil muskulaturen ikke klare å stabilisere godt nok for belastningen man gjør. Dette kan føre til små rifter i muskel og ledd som igjen fører til en betennelse. Noen ganger vil også ryggen få ett «glipptak» og det kan oppstå en låsning i ryggen.

 

Årsakene til ryggsmerter kan ofte være sammensatte.

I noen tilfeller kan smertene oppstå på bakgrunn av inaktivitet, traume,  skiveutglidning, prolaps eller en for  rask tilbakevending til en aktivitet etter et lengre opphold. Andre ganger kan smertene være en kombinasjon av flere ulike faktorer som opptrer samtidig eller selvstending.

Målet med behandlingen er å redusere plagene

Det overordnede målet med behandlingen er å redusere plagene og opprette normal funksjon i de delene eller den delen som forårsaker smertene. En god klinisk undersøkelse og sykehistorie er viktig for å tilpasse seg hver enkelt pasient. Enkelte har behov for lokal behandling i ett område av korsryggen, mens andre har behov for rehabiliterende trening for å øke styrke eller generell utholdenhet.

Vanlige behandlingsmetoder er:

  • Manipulasjon
  • Nålebehandling (IMS)
  • Rehabiliterende øvelser /funksjonelle øvelser
  • Muskulære teknikker

Hva kundene sier: