Nakkesmerter

Nakkesmerter er vanlige og skyldes sjeldent alvorlig sykdom. Andelen av Norges befolkning som har hatt nakkesmerter i mer enn 3 måneder det siste året er 20%. Plager i nakke oppstår som regel etter mye statisk belastning over tid og stress/spenninger i muskulatur.

Et eksempel på hvem som kan få nakkeplager er folk som sitter mye foran pcen eller studenter som i perioder må fortære store lesemengder.

nakkesmerter

Nakken er spesiell i den forstand at den gir en veldig god og mobil plattform for hodet å bevege seg på, men dette gjør også at nakken er spesielt utsatt ved f.eks. bilulykker da man kan få en nakkeslengskade (whiplash).

De vanligste plagene i nakken

De vanligste plagene i nakken oppstår gjerne ved stress og statiske sittestillinger over tid. Dette gjør at muskulaturen blir sliten og overarbeidet.

Sykehistorien og den fysiske undersøkelsen vil danne grunnlag for hvilke behandlinger som er best egnet for å gjenopprette normal funksjon i ledd, bindevev og muskler. En kogntitv tilnærming i form av råd og veiledning  vil alltid være en del av av ett normalt behandlingsløp.

Vanlige behandlingsmetoder er:

  • Leddbehandling
  • Nålebehandling (IMS)
  • Muskulære teknikker
  • Funksjonell trening/øvelser/rehabilitering
  • Tøyninger

Se hva kundene sier: