Osteopati

Osteopati ble utviklet på midten av 1870 tallet i USA av legen, kirurgen og ingeniøren Dr. Andrew Taylor Still. Det er i dag ca. 78 000 leger som er osteopater i USA. I England det ble startet British School of  Osteopathy i 1917  og loven gir osteopatene samme lovgrunnlag på lik linje med leger og tannleger. Fra England har osteopatien spredt seg utover i Europa og kom til Norge først på begynnelsen av 1990 tallet.

Osteopati er en etablert manuell medisinsk behandlingsform  som undersøker hele kroppen i sammenheng,-ikke bare enkelte deler   med bio- mekaniske og funksjonelle problemer. Osteopaten behandler pasienter fra et utvalg av osteopatiske teknikker. Hver enkel behandling blir tilpasset individuelt med utgangspunkt i de identifiserte sammenhenger.

Osteopaten gjør en grundig vurdering på bakgrunn av anamnese, funn og sikkerhetsprosedyrer, kjennskap om kontra-indikasjoner og derved selektere hvilke pasienter som skal behandles eller henvises videre.

Osteopati bygger på naturvitenskapelige fag, som anatomi, fysiologi, nevrologi, patologi og biomekanikk.

Målet med osteopatisk behandling er å diagnostisere  og normalisere funksjons og bevegelses forstyrrelser  i  hele kroppen. Osteopatien søker å gjenopprette balansen mellom kroppens hovedsystemer; muskel og  skjelettsystemet, nerve systemet, organsystemet, kranio-sakralsystemet, bindevevssystemet og sirkulasjonssystemet.

Osteopatien tar også hensyn til livsstilsproblemer som stress, pustevansker og fordøyelsesproblemer og deres innvirkning på kroppens funksjoner.

Info om Tony Bansi

Osteopati er en forholdsvis ny behandlingsform i Norge.

Jeg har praktisert som osteopati siden 1997, og var blant det første kullet som fikk sin utdanning i Norge. Jeg har bakgrunn som fysioterapeut fra mitt hjemland  India, med flere kurs her i Norge. Jeg har praktisert som Fysioterapeut i Norge siden 1981.

Som Osteopat har vi derfor bred kunnskap om anatomi, fysiologi, nevrologi, patologi og biomekanikk. Studiet tar fem og et halvt år som deltidsstudie.

I tillegg har jeg også godkjent akupunturutdannelse fra Dnlf.

Jeg mener at Osteopati for en del pasientgrupper kan være en behandlingsform som gir svært gode resultater, alene eller sammen med annen behandling.

Med vennlig hilsen
Tony Bansi
Osteopat D.O. Mnof
Majorstuklinikken Osteopati
Kirkeveien 61 5. etg. 0364 Oslo
Tel: 90521421