fbpx

Trykkbølgebehandling


HVA ER TRYKKBØLGE?

Trykkbølger dannes i behandlingsøyemed av en luftkompressor som sender ut høyenergiske lydbølger til smertefulle steder med bløtvev. Disse lydbølgene hjelper det irriterte og ømme vevet til å regenerer seg selv gjennom flere forskjellige virkningsmekanismer.

Behandling med trykkbølge er effektivt mot akutte og kroniske senelidelser og overbelastningsproblemer som:

-Plantar Fascitt

-Tennisalbue

-Skuldersmerter

-Jumpers knee

-Hoftesmerter

HVOR MANGE BEHANDLINGER TRENGER JEG?

De fleste behandlingsserier med trykkbølge krever 3-5 behandlinger med 3-10 dagers opphold mellom behandlingene, avhengig av pasientens toleranse og respons.

GJØR BEHANDLINGENE VONDT?

Det er noe ubehagelig og smertefull behandling, noe som varierer i tråd med hvor mye smerter man har i utgangspunktet. En behandling varer i 3-5 minutter og de fleste tolererer smertene godt. Intensiteten kan også justeres underveis i behandlingen.

GJØR DET VONDT ETTER BEHANDLINGEN?

De fleste opplever umiddelbar smertelindring rett etter behandlingen. 2-4 timer etterpå kjenner mange en ømhet rundt det behandlede området. Denne ømheten tolereres også godt av de fleste.